Viktor Olausson

Viktor Olausson, biträdande jurist (associate)

Vad är det bästa med ditt yrke, och varför valde du att arbeta på en internationell advokatbyrå?
Det bästa med mitt yrke är att jag alltid kommer att ha nytta av det som jag lär mig idag samtidigt som det hela tiden kommer nya typer av uppgifter och utmaningar. Jag kom till Baker som uppsatspraktikant för att jag var nyfiken på hur vardagen på en stor affärsjuridisk byrå såg ut och när jag fick möjligheten att stanna kvar var det ett enkelt beslut för att jag trivdes så bra i miljön på byrån och i arbetsgruppen som jag tillhör. Att Baker är en internationell byrå och att vi ofta arbetar med kollegor eller team i andra lände är det som utmärker vår byrå något särskilt.
Hur tror du juristbranschen kommer att förändras de närmsta åren, och hur tror du att juriststudenter bäst kan förbereda sig inför den förändringen?

Jag tror att fler rättsområden kommer att överlappa varandra och att uppdragen från klienterna kommer att bli mer komplexa ur ett juridiskt perspektiv. Att intressera sig för juridik i allmänhet och skaffa sig en bred kunskapsbas redan från början tror jag är ett bra tips för att senare i yrkeslivet bli duktig på att identifiera problem och lösningar utanför sitt specialistområde och kunna ge en så värdefull rådgivning som möjligt till klienten.