Adrian Sundberg

Adrian Sundberg, associate inom Private Equity, Baker Mckenzie Advokatbyrå.

Vad är det bästa med ditt yrke, och varför valde du att arbeta på en internationell advokatbyrå?
Att det är flexibelt och mycket frihet under ansvar. Jag trivdes mycket bra som sommarnotarie under sommaren 2020 på Baker och det var framförallt den vänliga och generösa stämningen på byrån som gjorde att jag sökte mig tillbaka när jag var klar med studierna. Självklart den internationella aspekten av det dagliga arbetet som gör att man känner sig som en del av något mycket större, samt att det är en väldigt generöst med kunskapsutbyte kollegor emellan vilket gör att man hela tiden utvecklas i sin roll. Det är också vanligt att man får jobba direkt med delägarna i gruppen vilket är roligt.
Vad är ditt bästa tips till juriststudenter?

Mitt tips till juriststudenter är att man inte behöver veta exakt vad man vill hålla på med när man är klar med studierna. Man kan alltid byta och prova på olika verksamhetsgrupper när man väl har börjat jobba. Det finns många aspekter med ens jobb som avgöra om man kommer att trivas eller inte, det är inte endast om man tycker att juridiken är rolig eller inte som är avgörande.