Hur visar du dina juridiska färdigheter i en arbetsansökan?


När du söker om jobb hos en advokatfirma så kommer de ha vissa krav på personen de söker efter – vare sig du är praktikant eller yrkesverksam. Men hur kan du då avgöra vilka typer av egenskaper som den specifika byrån eller firman letar efter så att du kan fokusera på vad du bör prioritera att visa upp i ditt CV?

En sak som de flesta firmor kommer att kika lite extra på är såklart dina akademiska resultat. Bra betyg och omdömen visar inte bara en god arbetsmoral, utan hjälper dem också att sålla igenom de ansökningar som de får inskickade.

Det är bara en av många färdigheter i en ansökan som du ska lägga vikt på och de andra punkterna kan vara lite knepigare att få till i din ansökan så att den är inriktad till just den specifika byrån du söker jobb hos. Här är 6 tips för hur du visar att du är en stark kandidat för den position du söker.

1. Visa dina kommunikationsfärdigheter i uppbyggnaden av ditt CV


Som jurist så är ingår det i din roll att kommunicera och ge råd. Därför är dina färdigheter med ord och hur bra du är på att uttrycka dig en mycket viktig punkt att utveckla. Dina kommunikationsfärdigheter måste vara av betydande karaktär i både tal och skrift. De måste också vara lika självklara mellan klienter som med resten av firmans anställda.Men hur visar du då i din ansökan att du är bra på kommunikation? Det kan du faktiskt visa i hur du bygger upp ditt CV, vilka ord du använder och hur välskriven din ansökan är överlag. Så läs på om hur du skriver ett
bra CV som jurist.
Dessutom är det viktigt att du inkluderar viktiga meriterande egenskaper från event eller arbetsrelaterad bakgrund där kommunikation har varit i fokus.


Som jurist så är ingår det i din roll att kommunicera och ge råd. Därför är dina färdigheter med ord och hur bra du är på att uttrycka dig en mycket viktig punkt att utveckla. Dina kommunikationsfärdigheter måste vara av betydande karaktär i både tal och skrift. De måste också vara lika självklara mellan klienter som med resten av firmans anställda.Men hur visar du då i din ansökan att du är bra på kommunikation? Det kan du faktiskt visa i hur du bygger upp ditt CV, vilka ord du använder och hur välskriven din ansökan är överlag. Så läs på om hur du skriver ett
bra CV som jurist.
Dessutom är det viktigt att du inkluderar viktiga meriterande egenskaper från event eller arbetsrelaterad bakgrund där kommunikation har varit i fokus.

2. Visa att du klarar samarbete och ledarskap


En annan viktig förmåga som du måste besitta som jurist är dels din samarbetsförmåga, men även din förmåga att leda en grupp och ta befäl. Som jurist kommer du ständigt befinna dig i situationer där du måste arbeta nära dina kollegor och klienter, då är kommunikation och samarbete A och O.

Det är väldigt vanligt att många ser det juridiska yrket som en konkurrerande industri, vilket har fått många att tro att färdigheten att samarbeta med andra inte är lika viktig som att kunna ta kommando. Men så är alltså inte fallet. Eftersom samarbete kommer att uppta större delen av din dag så är det någont som du ständigt måste förbättra och utveckla. Eftersom den här färdigheten är så pass viktig så är det också något som många arbetsgivare testar under intervjutillfället eller kikar lite extra på i ansökningarna.

Hur mycket framfötter som du däremot bör visa beror helt och hållet på vilken typ av roll du söker. Balansgången mellan att ta initiativ och framstå som överlägsen är ganska liten. Så hur visar du dessa två färdigheter i din ansökan på allra bästa sätt?

Det finns några meriterande saker som du kan inkludera i din ansökan som kommer att visa din samarbets- och ledarskapsförmåga lite extra. Om du har medverkat i något typ av debattlag, sportlag eller liknande är det bra saker att nämna.

3. Visa att du är noggrann och detaljfokuserad


Juristyrket är ett stressigt och krävande jobb i många fall. Många klienter du arbetar med kommer också kräva fullt fokus från din sida, där har du helt enkelt inte råd att missa punkter eller göra misstag. Så förmågan att vara extremt noggrann vid samtliga ärenden och även kunna se detaljer är alltid fördelaktigt som jurist.

Att visa dessa färdigheter i ett CV kan däremot vara lite knepigt, så här gäller det att du blickar tillbaka på tidigare erfarenheter inom området. Gå igenom arbetslivserfarenheter, fritidsaktiviteter och även dina akademiska arbeten för att se om du kan inkludera något som framhäver noggrannhet och en fallenhet för detaljer. Här kan du till exempel nämna din förmåga att möta deadlines eller tidigare erfarenhet som korrekturläsare.

4. Visa att du är påläst och uppdaterad om byrån och nya lagar


Förmågan att kunna applicera kunskap och rätt information på dina klienters fall är nödvändigt för att uppnå bra resultat som jurist.Eftersom klienten anställer dig i förtroende så är det viktigt att du är pålitlig, men också påläst och väl medveten om hur det juridiska yrket fungerar. Lagar och förordningar ändras också ständigt så det är viktigt att du visar en god förmåga att hålla dig uppdaterad.Olika firmor har också lite olika tillvägagångssätt när det kommer till hur de arbetar med sina klienter och hur de hanterar ny information. Så ta lite extra tid när du skriver din ansökan och titta på hur den byrån du vill jobba på arbetar och om de har något särskilt yrkesområde som de jobbar med lite extra.Om du däremot söker en praktikplats eller ett utbildningskontrakt kommer du inte förväntas att kunna allt om juristyrket direkt. Det är däremot viktigt att du i din intervju visar framfötterna och en vilja att utvecklas inom just det här området.Du kan även kika på
LCN:s Commercial Awareness Hub som inkluderar ny information och hjälper till att hålla dig uppdaterad.

5. Visa driv, vilja och passion


Med ett högt arbetstempo så krävs det ett driv, vilja och passion för yrket – utan det kan det vara svårt att ligga på topp och prestera. Det här är därför också viktigt att flika in i din ansökan.

Ett bra driv och vilja kan definieras på så många olika sätt, det är därför många firmor kikar på din arbetserfarenhet, aktiviteter utanför studierna som är yrkesrelaterade och även dina meriter inom område.

Ett långt CV behöver inte innebära att det särskiljer dig på arbetsmarknaden. Det är fortfarande av stor betydelse att du endast inkluderar saker som faktiskt är relaterat till juristyrket och rollen du söker. Ett sätt att visa ditt driv är genom att gå extra kurser eller ansöka till olika praktikplatser.

6. Visa att du har vad som krävs


I slutändan är din uppgift att visa att du har vad som krävs för att arbeta som jurist. Så när du skriver din ansökan är det viktigt att du har alla punkterna vi gått igenom i åtanke och blickar tillbaka på de färdigheter som du samlat på dig i dina tidigare arbeten, men även livserfarenheter.

Alla delar i din ansökan ska vara optimerade för att visa att du har vad som krävs för just den roll du söker – så glöm inte detaljerna!