Mjuka egenskaper är framtidens framgångsfaktor

Kunskap går oftast att mäta. Det är enkelt att mäta ett resultat på en tenta. Men för många juridiska uppgifter krävs mer än praktisk kunskap. Det gäller att en jurist är på rätt plats, har förmåga att leda, tänka kritiskt och lösa problem. Flertalet studier visar att mjuka egenskaper, tillsammans med uthållighet, drivkraft och passion utövar en anmärkningsvärt kraftfull effekt på personlig prestation. Därför kommer det i framtiden bli ännu viktigare att hitta personer med de rätta mjuka egenskaperna. Framförallt inom juridik.

Digitalisering och automatisering

Världen förändras ständigt. Det digitala landskapet växer fram och många företag är i en transformationsresa. Inom några år kommer arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor vara helt datoriserade. Samtidigt kommer digitaliseringen bidra till nya arbetstillfällen, främst inom AI.

En ny arbetsmarknad för jurister

De senaste åren har behovet av en fungerande digital arbetsplats och digitala verktyg ökat. Juristbranschen har ställts inför en helt ny verklighet och fler har fått se nyttan av nya verktyg som underlättar vardagen som jurist. Vissa har längtat efter det och andra har tvingats in i det. En jurist behöver ha kunskaper som går bortom det som maskiner kan göra - men hur hittar en arbetsgivare rätt?

Mjuka egenskaper allt viktigare

Kompetens kan givetvis mäta på olika sätt och naturligtvis måste en jurist ha de rätta kunskaperna. Men för att skapa så goda resultat som möjlighet och få ut sin fulla kapacitet behöver man även fokusera på de mjuka egenskaperna. För hur du är som person och hur du arbetar i t.ex. en grupp kommer ha stor påverkan och kan mycket väl vara skillnaden mellan att lyckas och misslyckas.

Samarbete är grundläggande

Att hitta en mix av medarbetare från olika bakgrunder som kan samarbeta är guld värt. De mjuka egenskaper som de kan erbjuda blir ovärderligt om de får frodas i rätt miljö och under rätt ledarskap. Då kan man nå de nivåer av kreativitet och innovation som krävs för att möta de utmaningar som den digitala utvecklingen ställer oss inför. Det blir helt enkelt inte bara summan av kompetenser som ger resultatet, utan det multipliceras med den samlade erfarenheten.

Förmågan att tänka kritiskt

Även om maskiner tar över mycket av det manuella arbetet samt har förmågan att göra snabba valideringar av stora mängder data så finns det i nuläget något som maskiner inte klarar av. Den mänskliga förmågan att stanna upp och tänka kritiskt är unik och kan inte fabriceras. När vi tar våra erfarenheter och väger in dem och tillsammans löser ett problem eller leder en klient rätt. En maskin hade fortsatt på sitt förprogrammerade spår, utan att bryta nya barriärer.

Rätt ledarskap är nyckeln

I en tid av förändring krävs rätt förutsättningar för att medarbetare ska kunna navigera sig igenom de utmaningar de ställs inför. För att kunna hantera en mix av mjuka egenskaper krävs ledare med god transparens, flexibilitet och ett optimistiskt synsätt på förändringar. Även om alla typer av jobb i alla sektorer blir mer och mer automatiserade så ställer det bara högre krav på ökat samarbete och att kunna leda team. Det blir därför än viktigare att ledaren har förståelse för de mjuka egenskaperna och hur de förs in i samarbetet.

Legal Network of Sweden tror på styrkan av mjuka egenskaper

Legal Network of Sweden utbildar framtidens jurister i rätt kompetenser. När företag och andra arbetsgivare får en jurist som är utbildad i mjuka värden, får både företag och individen chansen att vara innovativa och växa. Tillsammans hjälps vi åt för att skapa team som ger utrymme för alla att växa. För vi vet att det som i slutändan ger klienten detbästa resultatet är att investera i framtidens ledare.

"Mentorprogrammet har lugnat mig från alla stressiga tankar om framtiden, var man ska jobba etc. Det har varit givande att ha en mentor. Man inser att alla är människor och inga maskiner."