Unga advokater söker bättre balans mellan arbete & fritid

Som advokat eller blivande verksam inom advokatyrket så kommer tempot alltid att vara högt. Även under studierna så pressas man ständigt till att leverera och utvecklas för att formas in i sin yrkesroll. Samtidigt lär man sig snabbt att passionen för advokatyrket och att hjälpa människor är det som ständigt driver en framåt och motiverar.

20% av nyutbildade advokater vill byta inriktning
Förändringarna inom branschen har resulterat i att många som även är nyutbildade funderar på att gå i en helt annan riktning eller helt sluta som advokat. Enligt tidigare studier kan det röra sig om så många som 20% av dagens verksamma advokater som vill byta inriktning helt. Dessutom är det runt 33% som vill byta område inom branschen och cirka 54% går i tankarna om att byta jobb inom 5-år.

Denna omfattande studie genomfördes av
BAs Young Lawyers’ Committee and Legal Policy & Research i januari 2022 och lägger grunden för hur arbetsmarknaden för advokater utvecklas och vad man även har att vänta sig som nyutbildad. Du kan läsa mer om detta i IBAs studie Young Lawyers’ report.

Varför genomfördes studien?Målet med studien var att få god kännedom om unga advokaters prioriteringar i arbetslivet och bekymmer som skulle kunna resultera i att personen i fråga skulle byta yrke, eller byta spår i karriären. Dessutom fann man det viktigt att ta tag i de problem som orsakar en sådan personalomsättning bland advokater.Problemfrågor som undersöktesStudien som genomfördes av IBA omfattade även flera problemfrågor som man vill få svar på, för att kunna avgöra var de större problemen ligger som man måste hantera för att skapa en mer trygg arbetsmarknad för nyexaminerade.Lönen når inte förväntningarLöneanspråket som advokat är kanske en av de faktorer som gör yrket så tilltalande för många. Men även här rapporterar många i studien att den lön som tilldelas vid anställning är undermålig och inte uppnår den förväntade nivån eller den lön som omnämns under en intervju.

Konkurrensen inom yrket är en bidragande anledning och många anser att lönen som utlovas inte är tillräcklig för den arbetsbörda som man tilldelas.

Livs och arbetsbalans

En omfattande fråga var huruvida yrkesrollen påverkar möjligheten att hitta en bättre livs- och arbetsbalans. Många fann det svårt att balansera tiden på jobbet med en sund vardag och hälsosam livsstil. 71% av unga advokater svarade i undersökningen att det var svårt att hitta en balans eftersom yrkesrollen är så krävande.

Men en intressant punkt var också att advokater som arbetar inom den privata sektorn är mer benägna att hitta en bra balans mellan jobb och personliga prioriteringar än individer som istället är yrkesverksamma inom den interna motsvarigheten.

Eftersom arbetsmiljön skiljer sig kraftigt mellan olika sektorer så påverkar även detta hur stor arbetsbelastningen är, vilka problemfrågor som utreds och även vilket typ av stöd som ges till anställda.Möjligheten att klättra inom yrketAndra i studien menade att man som advokat har begränsat med möjlighet att klättra inom sin yrkesroll. 90% av unga advokater poängterade omfattande problem med mentorskap och möjligheter till befordran i kombination med en obalanserad arbetsmängd. Även detta påverkar arbetsmiljön och konkurrensen på arbetsplatsen vilket kan leda till osämja och rivalitet.

För att förhindra att detta problem tar sådan plats så är det viktigt att man ger möjligheter till samtliga anställda. Studien visade även att problemfrågor som rör en osund arbetsplats väldigt sällan åtgärdas där 43% av kvinnliga och 27% av manliga unga advokater i studien ansåg att detta var en orsak till att de funderade på att byta yrkesroll.Varför är det viktigt att problemen åtgärdas?För att säkerställa att arbetsmarknaden för advokater blir en mer sund och inspirerande ambition, så är det viktigt att de problem som uppdagades enligt denna studie åtgärdas.

Resultatet av en mer trygg och förtjänt roll som advokat innebär en större ström av personer som väljer detta yrke. Dessutom kommer antalet utbildade advokater som slutar efter en tid att minska.

Det är dagens unga advokater som är byggstenen för framtiden inom denna arbetsbransch och därför är en förbättrad arbetsmarknad nödvändig. En personalstyrka som är motiverad och känner sig trygg inom sin arbetsroll kommer att påverka sin advokatbyrå positivt och även ge upphov till en bättre kundrelation. Därför anser många att denna studie bör lägga grunden för arbetsmiljön på samtliga arbetsplatser inom advokatbranschen och vi håller med!