Sophie Gidlund

Sophie Gidlund, biträdande jurist, Capital Markets

Vad är det bästa med ditt yrke, och varför valde du att arbeta på en internationell advokatbyrå?
Det bästa med mitt yrke är den ständiga variationen och utmaningen som yrket innebär. I slutet av juristprogrammet spenderade jag 10 veckor som uppsatspraktikant på byrån. Veckorna fylldes med roliga och utmanande arbetsuppgifter, härliga och inspirerande kollegor och inte minst personlig utveckling. När jag sedan fick förfrågan om att ansluta som biträdande jurist var mitt val självklart. Baker är en advokatbyrå som stolt kan marknadsföra sig som en av världens största byråer. Det säger sig självt att detta är en häftig aspekt, men det som de facto får mig att rekommendera byrån som arbetsplats ligger i det vardagliga - stämningen mellan kollegor, att arbetsplatsen inte kräver mer energi från mig än vad den ger och att jag trivs bra.
Hur tror du juristbranschen kommer att förändras de närmsta åren, och hur tror du att juriststudenter bäst kan förbereda sig inför den förändringen?

Jag tycker att man ser, vilket kan poängteras inte på något sätt enbart rör juristyrket, att work-life balance blir allt viktigare och att det diskuteras öppet på ett annat sätt än vad det kanske gjorts tidigare. Att ge sina medarbetare möjlighet att emellanåt återhämta sig är viktigt om man inte vill gå miste om den kompetens och ambition som faktiskt finns.